Disclaimer


Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

Bij de ontwikkeling en het onderhoud van de website is door ons uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens.
Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen.
Wij achten ons niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden.

Wijzigingen aan de site

BWM / Vakantiewoning.nl behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen en/of veranderingen aan te brengen op deze website.

Informatie met betrekking tot accommodaties

Foto's en beschrijvingen van de vakantieverblijven en bestemmingen op deze site zijn zo zorgvuldig mogelijk weergegeven en opgesteld.
Ze zijn bedoeld om u een reëel beeld te geven van de werkelijkheid.
Deze gegevens worden veelal door eigenaren aangeleverd welke persoonlijk verantwoordelijk is voor een juiste weergave.
Eigenaren hebben de plicht om de informatie over de vakantieverblijven actueel te houden.
Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet worden voorkomen.
BWM / Vakantiewoning.nl acht zich niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden.

Verwijzingen

Deze website bevat verwijzingen naar andere websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden. Hierover hebben wij geen grip en geen controle op bepaalde delen, waardoor wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan kunnen geven.

Bescherming intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van deze website, evenals de inhoud hiervan is van BWM / Vakantiewoning.nl.
Gedeelten van deze website mogen uitsluitend worden gereproduceerd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.
Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of gebruik voor commerciële doeleinden, is de schriftelijke toestemming vereist van BWM / Vakantiewoning.nl.